don-t-worry-be-happy Only me...

Temat: kontrakt a emerytura albo etat sierzanta
Witam kolegów . Jestem żołnierzem na kontrakcie stopień st. plut (do czerwca 2010) muszę znaleźć etat sierżanta żeby dostać służbę stałą taki etat mogę znaleźć ok. 200 km od miejsca zamieszkania ... ndt. i 10 lat zawodowej sł. wojskowej 14 miesięcy w Afganistanie 3 lata z cywila to mogę iść na wcześniejszą emeryturę . Co mi przysługuje przy odejściu z wojska (odprawa mieszkaniowa...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33024Temat: Pomoc wojska przy spłacaniu kredytu mieszkaniowego
Bez urazy - jak masz 15 lat wysługi to możesz tylko kwit rzucić i na emeryturę się udać, wtedy dostaniesz stosowny do wysługi procent odprawy mieszkaniowej, to co Ci po głowie chodzi to było przed wejściem nowej ustawy pragmatycznej w 2004 roku, no chyba że właśnie wtedy byłeś żołnierzem zawodowym w służbie stałej i napisałeś do WAM oświadczenie, że chcesz skorzystać i pobrać odprawę na starych warunkach (czy coś takiego) i WAM do chwili obecnej nie wypłacił Ci jej to przypomnij się, że zalegają Ci z odprawą. W taki scenariusz jednak wątpię ponieważ Ci co pisali to mieli w planach rychłe odejście z armii i z moich obserwacji wynika, że WAM uporał się z wypłatą tej odprawy. To o czym piszę też nie nazywało się odprawą tylko jakoś inaczej ale można to było chwycić wcale nie odchodząc na emeryturę, w chwili obecnej nie ma takiej możliwości prawnej - według mnie.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=29914


Temat: Odprawa nieszkaniowa a małżonka
merlinek1212 - albo nieprecyzyjnie sie wyraziłeś,albo nie czytałeś ustawy. Odprawę mieszkaniową oblicza się i wypłaca wg następujących zasad: Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, któremu przyznano wojskową rentę inwalidzką, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze, przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego. Poczytaj Co do kwestii obecności małżonki...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=19801


Temat: Odprawa nieszkaniowa a małżonka
Witam!!! Pogubiłem sietrochę JANKES....z tego co zacytowałeś wynika że odprawa dla żołnierza służby kontraktowej-terminowej,należy się wyłącznie zołnierzowi,któremu przyznano rente inwalidzką???????No to jak się ma do tego ten zapis???? 7) w art. 23: a) ust. 1- 3 otrzymują brzmienie: "1. Odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47, przysługuje żołnierzowi: ..... 2) zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze. Ja właśnie nabywam prawo do emerytury i chcę odejśćw 2008 roku,w świetle tego jw.należy mi się odprawa mieszkaniowa.Chodzi mi o to czy jest potrzebna obecność małżonki przy podpisywaniu dokumentów w WAM odnośnie odprawy.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=19801


Temat: Zdanie mieszkania do WAM a odprawa mieszkaniowa
Witam!!!!! Jestem żołnierzem zawodowym na kontrakcie terminowym i zgodnie z ustawą należy mi sie odprawa mieszkaniowa po nabyciu praw emerytalnych i odejściu na emeryturę. W zwiazku z tym mam takie pytanie: 1. czy, jeżeli zdam posiadany lokal wcześniej (około 8 miesięcy) przed odejściem na emeryture, nie stracę prawa do odprawy mieszkaniowej 2. czy muszę je ewentualnie trzymac do końca -czyli do dnia odejścia? Dodam że lokal ten został mi przydzielony.....cyt." SKIEROWANIEM nr....z dn.....1998r. na przydział na czas pełnienia służby kontraktowej...." Z tego co wyczytałem w ustawie i przepisach wynika że odprawa należy sie obligatoryjnie żołnierzowi zawodowemu na kontrakcie terminowym, zwalnianemu ze służby o ile nabył prawo do emerytury-niezależnie czy WAM przydzielił mu kwatere na czas pełnienia kontraktu czy też nie. Dodam, że w myśl przepisów WAM nie miał obowiązku przydzielenia mi mieszkania-chyba że posiadał wolne lokale i zabezpieczył w danym garnizonie potrzeby żołnierzy zawodowych (służba stała), i tak też się stało. Nie wiem do końca...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=20418


Temat: Odprawa mieszkaniowa na kontrakcie terminowym
Jak najbardziej otrzymasz odprawę. W myśl przepisu art. 23 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r., Nr 41, poz. 398) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 lipca 2004 roku odprawa mieszkaniowa przysługuje żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=14370


Temat: Odprawa mieszkaniowa -kiedy wniosek ?
Okazuje się że jednak nie koniecznie ! Też sprawę dzisiaj wyjaśniałem -nie ma jednoznacznej interpretacji tego przepisu. Prawnik wyjaśnił mi że teoretycznie żołnierz zawodowy może dostać mieszkanie w ostatnim dniu służby wojskowej więc nic nie stoi na przeszkodzie aby wniosek złożył już po odejściu. ... który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy, Różnica jest taka że odprawę może otrzymać żołnierz w czasie wypowiedzenia (50%)-a więc żołnierz zwalniany,a może ją otrzymać ten który nie otrzymał kwatery do ostatniego dnia służby -a więc zwolniony ! Tak sprawę przedstawił mi prawnik. Pozdr
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=11647


Temat: Wojskowa emerytura nie dla wszystkich żołnierzy
emerytura wojskowa. To by trzeba przeliczyć jakiej wysokości pensja w cywilu powoduje że czekanie na 15 przestaje być opłacalne nawet jeśli miałby to być tylko tydzień. Raczej nie spodziewam się aby ... istniały Zasugerował się pewnie szeregowymi zawodowymi którzy przychodzili i odchodzili aby pobrać uposażenie i odprawy. Tylko to nie było 12 lat tylko rok pracy i zwolnienia.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=27705


Temat: Pracownicy wojska na bruk
Kto przy korycie to tylko dba o siebie, tak było i będzie. Jak smród koło emerytur się zrobił to oficerowie dają drapaka aby nie stracić odpraw. I tak naprawdę nie obchodzi ich dobro i obrona ojczyzny. Wiecie jak jest w wojsku jest najpierw żołnierz zawodowy potem pies jego, a na końcu cywil. A ja Ci radzę bez takich tekstów. Obrażać nikogo tu...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=34578


Temat: Stanowisko MON w sprawie emerytur
Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów WP: W dniu 04.04.06r, podczas odprawy instruktażowej kierowniczej kadry MON i SG WP, Sekretarz Stanu w MON p. Aleksander SZCZYGŁO oficjalnie (jeszcze raz!) podkreślił, iż w resorcie ON oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi się żadnych prac nad zmianą ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ustawy pragmatycznej, które miałyby ograniczyć uprawnienia przysługujące świadczeniobiorcom wojskowym, ani żadnych zmian mających na celu zmniejszenie wysokości świadczeń (np. emerytury pomostowej).
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=12214


Temat: Sejm RP uchwalił nowelizację Ustawy o zakwaterowaniu SZ RP
Zastanawia mnie tylko czy żołnierzowi, który zdecyduje się na świadczenie mieszkaniowe będzie przysługiwać odprawa mieszkaniowa? Czy mam rozumiec że go będzie obejmował zapis o żołnierzu: b) który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 21 ust. 6, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy;...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33424


Temat: Podkomisja o zakwaterowaniu
A dla mnie w dalszym ciągu problem sprawiedliwości i tak nie zostanie do końca uregulowany w tych poprawkach jak i każdych następnych. Chociażby wspomniany równoważnik. Przykład: żołnierz zawodowy mieszka w mieszkaniu do sprzedaży a wcześniej wziął równoważnik oraz żołnierz, który cały czas mieszka w kwaterze i weźmie odprawę mieszkaniową gdy odejdzie na emeryturę. Sprawiedliwość pozostawiam do oceny własnej userów ? miki
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=32607


Temat: Stowarzyszenie Mieszkanców Osiedli Wojskowych KWATERA
Cenna inicjatywa !!! Sam jestem mieszkańcem " na czas pełnienia służby" i zastanawiam się co po służbie ? Odprawa wystarczy na przystosowanie garażu na potrzeby mieszkaniowe. Przechodząc na emeryturę tracę szansę ... armiach tj. amerykańskiej czy brytyjskiej ale to nie te realia. Nie te uposażenia, emerytury, odprawy itd. Dlaczego w Polsce żołnierz zawodowy odchodząc ze służby skazywany jest na bezdomność ? Wczoraj było święto. Jak zawsze przy tego typu okazji wspomina się żołnierzy poległych i zamorodowanych. Mówi się o nich bohaterowie, elita narodu, patrioci - oczywiście, że nimi bezsprzecznie są ! A co mówi się o żołnierzach na dzień dzisiejszy w służbie(?): "nieroby, pasożyty, najemnicy, obciążamy budżet, obciąć wybujałe przywileje, emerytury". Wniosek: umierając stajemy się lepsi, stajemy się elitą narodu, pożyteczniejsi..., tylko trzeba spełnić ten...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=32817


Temat: Żony, narzeczone, dziewczyny żołnierzy zawodowych-zgłosić się!
Dot.: Żony, narzeczone, dziewczyny żołnierzy zawodowych-zgłosić się!   tak to prawda Momo...u nas tez jeszcze roznie moze byc, bo ponoc za ok 3 lata maja zlikwidowac ta jednostke w ktorej pracuje moj maz , ale chyba wole narazie o tym nie myslec i sie nie zamartwiac na wyrost... poza tym on moglby juz isc na emeryture, wiec jesli tak by sie mialo stac , to moze to bedzie jakies wyjscie,,,tyle ze musialby jescze isc do pracy gdzies bo ta emerytura nie bedzie powalajaca:o ale juz dopytywal sie na lotnisku o ewentualna robote, i ponoc ... i,,, te pieniazki za rezygnacje z mieszkania i odprawa :D juz mi sie oczka siweca na sama mysl...:D ale zobaczymy co zycie pokaze, narzie poki co chcialabym zeby pracowal tutaj :ehem:...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=140081


Temat: Zanim zostaniesz żołnierzem
Wielkie współczucie dla tych młodych chłopaków - którzy służą, (lub mają zamiar służyć) jako słynni "starsi szeregowi zawodowi - kontraktowi". Nasz beznadziejny Rząd wymyślił taką głupią, a zarazem bardzo sprytną reformę, ... uzbrojenie, czy pensje dla tych szeregowych (bo czy 2300 to jakieś stosunkowo duże pieniądze?) Tak więc niema szans aby MON płacił jeszcze emerytury tym "kontraktowym" 12 lat służby i usłyszy taki; "panu już podziękujemy, zmieniamy na nowszy model". I co? Jakaś marna odprawa - albo i nie (bo za pare lat to się jeszcze może zmienić), i będziesz musiał tyrać do 65lat, do cywilnej "jałmużny" (czyt. emerytury). Nasz Rząd szczyci się tym, że że ma armię na wzór innych państw - w pełni zawodową i profesjonalną. Rzeczywiscie z nazwy to zawodowa ona jest. A profesjonalna? - może 30% żołnierzy, i 20% polskiego sprzętu i uzbrojenia jest profesjonalne. Ale już na pewno w żadnym z tych państw nie ma tak, że po dwunastu latach żołnierz ... wie jak jest - mogą awansować nieliczni. Założeniem MON-u jest aby połowę tej dumnej stutysięcznej armii stanowili "kontraktowi" (którym później nie będzie musiał płacić emerytur), i tak już musi pozostać. Zresztą trudno aby na etacie np. strzelca, czy spawacza pracował żołnierz w stopniu oficerskim. Według mnie z żołnierzem kontraktowym, po okresie próbnym (np. pięciu latach) powinna być zawierana umowa na pełnienie służby...
Źródło: forum.wojsko.to2.pl/viewtopic.php?t=1813


Temat: Wycofywanie wypowiedzeń
pilotów, DK MON - ze szczególnie dla nich ważnych - szeregowych zawodowych (całość tekstu na portalu pt. "Emerytury i odprawy w sejmie") M.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=34773


Temat: WBE kontra powracający
Przepisy prawne sa tak skonstruowane ze zolnierzom przywroconym do sluzby naleza sie nastepujace swiadczenia: 1) zwrot (wyrownanie) uposazenia (oczywiscie wraz z wszystkimi naleznymi dodatkami) za okres od zwolnienia do przywrocenia - w pelnej wysokosci wraz z odsetkami ustawowymi - potracenia ktorych dokonuja organy wojskowe (odprawy i jednorazowego odszkodowania z tytułu skrocenia okresu wypowiedzenia) sa nieuprawnione - roznicy trzeba dochodzic jednak samemu, podobnie jak odsetek, bo organy tego nie wyplacaja 2) tzw. 12-stka, a wiec uposazenie nalezne przez rok po zwolnieniu ze sluzby (jesli ponownie zolnierz przywrocony zostal zwolniony) - w pelnej wysokosci i z odsetkami od dnia od kiedy przysługiwala a nie zostala wyplacona - potracenie dokonane przez organy (ktore potracaja wyplacona w przeszlosci 12-stke) jest niezgodne z prawem 3) emerytura i 12-stka juz pobrana (po pierwszym zwolnieniu w 2003-2004 roku) jest nalezna zolnierzowi i nie podlega zwrotowi (czasami jednak trzeba przedstawic sadowi pewne dowody w tym zakresie) Wszystkie wiec sprawy przeciwko wlasciwym organom wojskowym ... sie i wydluzajac rozpatrzenie sprawy. Nalezy jednak takie dzialania uznac za nic innego jak probe zniechecenia czesci zolnierzy od walki o swoje naleznosci, ewentualnie korzystne rozstrzygniecie z powodu zaniedbania sprawy przez zolnierza (nie kazdy decyduje sie bowiem na fachowa pomoc). Jednak dzialania organow wojskowych nie maja zadnych uzasadnionych podstaw prawnych. Trzeba jednak to zazwyczaj wylozyc Sadom i organom albowiem ich wiedza nie zawsze jest pelna w tym zakresie (zwlaszcza w sadach pracy, ktore tematyka zolnierzy zawodowych zajmuja sie bardzo rzadko) i bywa ze uznaja argumentacje wojska - choc niezgodna z prawem - za bardziej przekonujaca niz zolnierzy. Wszystkich zainteresowanych pomoca w w/w sprawach prosimy o kontakt pod adresem lukasz.bierylo@e-prawnicy.pl. Pozdrawiamy,
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=13489


Temat: Prawo do mieszkania
Nabycie prawa do wojskowej kwatery stałej przez członków rodziny zmarłego żołnierza zawodowego określa przepis art. 23 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 86, poz. 433 ze zmianami). Zgodnie z ustępem 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 tegoż przepisu w razie śmierci żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, który do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej,, wspólnie zamieszkałym z nim małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom przysposabiającym przysługuje odprawa mieszkaniowa (o której mowa w art. 47) w wysokości obliczonej według ilości norm przysługujących zmarłemu żołnierzowi w dniu śmierci, o ile w dniu śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, albo lokal zamienny, jeżeli Agencja ma taki w swoich zasobach mieszkaniowych (za zgodą w/w członków rodziny). Jednak prawo do kwatery mogą nabyć członkowie rodziny, którzy w chwili śmierci żołnierza zamieszkiwali wspólnie z ... kwaterze, dlatego też stanowisko WAM jest słuszne i nie ma podstaw do odzyskania mieszkania z zasobów WAM przez wdowę i jej dzieci. Ponadto należy zaznaczyć, że członkowie rodziny zmarłego żołnierza zawodowego nie nabywają prawa do ekwiwalentu pieniężnego, które inaczej niż prawo do osobnej kwatery stałej, w ogóle nie przechodzi na członków rodziny uprawnionych do wojskowej renty rodzinnej po zmarłym żołnierzu zawodowym lub...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=13886